Privacyverklaring
17150
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17150,bridge-core-2.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive
 

PRIVACYVERKLARING RIJK14

per 25 mei 2018

RIJK14, gevestigd aan de Rijksweg 14, 6271 AE Gulpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Toepasselijkheid
Dit reglement geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van RIJK14. Verdere contact gegevens van RIJK14:
Rijksweg 14
6271 AE Gulpen
Tel. 0031612444150
E-mail info@rijk14.nl
KVK 62297856

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

RIJK14 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
РHet bewaken van veiligheid bijv. d.m.v. camera’s of directe visuele waarnemingen door de verkoper binnen het bedrijfspand en het beschermen van eigendommen van medewerkers, klanten en bezoekers.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt RIJK14 zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. RIJK14 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Klantenkaart administratie: registratie voor het verkrijgen van kortingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief via e-mails
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over aanbod en wijzigingen van onze diensten en producten via mailing en/of social media

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RIJK14 bewaart uw persoonsgegevens (zie onder punt 2) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij RIJK14 en zolang u daarvoor toestemming geeft.


5. Delen van persoonsgegevens met derden

RIJK14 deelt uw gegevens niet aan derden. RIJK14 verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RIJK14 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RIJK14.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rijk14.nl
Met betrekking tot het ontvangen c.q. uitschrijven van de Nieuwsbrief van RIJK14 kunt u zich altijd zelf aanmelden en afmelden (zie mogelijkheden onder aan de nieuwsbrief en de website van RIJK14).

RIJK14 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RIJK14 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rijk14.nl

 

9. Wijzigingen reglement

Dit reglement is vastgesteld door RIJK14. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van RIJK14. Het reglement wordt verder actief onder de aandacht gebracht bij de klanten.
RIJK14 kan te allen tijde het privacyreglement aanpassen daar wanneer nodig:
– Correcties als de informatie onvoldoende is of onjuist
– Uitvoeren van wijzigingen ten gevolge van veranderingen in de wet- of regelgeving
– Onvoorziene situatie.

 

10. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van RIJK14 en treedt in werking op 25 mei 2018.

Popup Builder Wordpress
× Hoe kan ik je helpen?